تماس با ما

اتوبان بسیج – میدان بسیج – اول جاده امام رضا – بعد از خیابان شرکت واحد – نرسیده به پمپ بنزین – گاراژ غفوری – تعمیرگاه خضریان
تماس با مغازه ۰۹۱۲۰۸۰۱۲۰۶
تماس فوری سیار ۰۹۲۱۱۶۴۷۲۸۵